Vind een tweede lezer voor je onderzoeksposter

Als je een onderzoeksposter gaat ontwerpen, kan het helpen als er iemand anders met je meekijkt. Meestal zit je zelf zo dichtbij je onderzoek en de resultaten, dat het moeilijk is om te zien of je poster begrijpelijk is of niet. Jij hebt immers de resultaten al 100 keer gezien, en alle verbanden tussen de data zijn voor jou zo klaar als een klontje.

Posters zijn niet (alleen) voor je peers

Maar een poster moet juist ook duidelijk zijn voor een buitenstaander die zich niet al een half jaar met hetzelfde onderwerp bezighoud. In tegenstelling tot een onderzoekspaper, dat heel specifiek geschreven is voor peers uit jouw onderzoeksniche, mag een poster ook best voor buitenstaanders te begrijpen zijn, zoals geinteresseerde wetenschappers uit een ander vakgebied of mensen uit het bedrijfsleven. Zo kan iemand uit het bedrijfsleven op een postersessie zien of jouw onderzoek misschien te gebruiken is voor hun product. Of heeft een onderzoeker uit een ander vakgebied wel iets aan een techniek die jij hebt toegepast voor dataverzameling of analyse.

Vind het juiste slachtoffer

De frisse blik van een ander kan je helpen om te controleren of je poster ook nog voor buitenstaanders te begrijpen is. Het liefste vraag je feedback aan iemand die niet al te dicht bij het onderzoeksproces betrokken is geweest. Dus niet die gezellige collega met wie je al drie keer je analyse hebt besproken, en ook niet de begeleider die het onderzoekspaper al heeft gelezen. Deze mensen zijn geen onbeschreven blad. Zij weten al teveel van je onderzoek af en zijn dus geen goede graadmeter. Liever duw je je poster onder de neus van je partner, een argeloos familielid, een student of een collega uit een ander vakgebied.

En wat moet je nou met die feedback?

Vraag je slachtoffers om hardop te denken terwijl ze je poster bekijken. “Bekijken”, ja, en niet “lezen”. Tijdens een postersessie heb je veel concurrentie, en de meeste bezoekers zullen alleen een vluchtige blik op je poster werpen. Probeer je in te houden tijdens het krijgen van feedback. Begin niet meteen al je design-keuzes te verantwoorden, hoe groot de verleiding ook is. In de feedback zal je horen dat de bekijker bepaalde stukjes van je poster helemaal verkeerd interpreteert. Of helemaal niet naar de belangrijkste punten kijkt, maar juist afgeleid wordt door een klein en onbelangrijk detail. Of bepaald woordkeuzes ambigu vindt. Misschien roept je poster wel heel veel vragen op.

Je hebt nu een zeldzaam kijkje kregen in het hoofd van het publiek van je poster. Neem deze feedback serieus en verwerk dit zo goed je kan in het design van je poster. Gefeliciteerd, je loopt nu al een gigantische stap voor op al je concurrentie.